فروشگاه فیسوود تولیدکننده سرویس اتاق خواب از جمله انواع تخت خواب، میز و کمد بوده

که علاوه بر آن طراحی دکوراسیون اتاق خواب، متناسب با فضا را اجرا میکند.

و همچنین به صورت مستقیم تولیدات خود را عرضه می نماید.