مراحل نصب و جرای کمد دیواری توسط فیسوود

  1. ارزیابی محل اجرا و اندازه گیری مساحت
  2.  ارائه ایده و طرح متناسب با مکان مورد نظر
  3. تولید قطعات در ابعاد مشخص شده در کارگاه در محدوده زمانی سه روزه
  4. اجرای طرح در محل در بازه زمانی یک روزه
مشاهده نمونه کارهای کمد دیواری به همراه قیمت

مزیت های کمد دیواری

  1. امکان سقوط آن در زمان رخ دادن زلزله و یا جنب و جوش کودکان وجود ندارد.
  2. از کل ارتفاع دیوار اتاق برای قرار دادن یک کمد بلند میتوان استفاده نمود.
  3. بنابراین میتوان به وسیله کمد دیواری از فضای اتاق استفاده بهینه تری داشت.
  4. با انتخاب کمد های درب ریلی میتوان از دیواره های کنار کمد و یا فضای جلوی آن استفاده نمود. و حتی مقابل آن تخت قرار داد.

هر چه قدر تعداد درب های کشویی بیشتر باشد دسترسی شما به وسایل درون کمد راحت تر خواهد بود.

تعدد طبقات و قفسه بندی های زیادتر به شما اجازه میدهد تا چیدمان منظم تری را ایجاد نمایید.

نکته: برای بررسی محل نصب کمد و ارائه طرح و ایده، تماس بگیرید. تا کارشناسان به محل شما در زمان مناسب مراجعه کنند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه